De reis verloopt als volgt:

 • Laad je bagage als eerste in. Dit gebeurt achterin in de bus en in de meeste gevallen wordt je hierbij geholpen door de chauffeur.

 • Inchecken doe je bij de reisleiding. Deze zal je verwelkomen bij de deur halverwege de bus (dus niet voorin). Print je ticket of sla het op in je telefoon.

 • Kies samen met je vrienden je plekje in de bus . Wanneer er gereserveerde plekken zijn wordt dit in de bus aangegeven. Ga na het inchecken niet direct weer de bus uit.

 • Er zijn meestal pauzes. In verband met de rijtijdenwet is de chauffeur deze ook verplicht te nemen. Dit wordt altijd strikt nageleefd. Zorg ervoor dat je de pauzetijd in de gaten houdt en de reis niet onnodig vertraagt.

 • Eten en drinken meenemen mag, dit is niet in de bus te koop. Zorg dat je de bus schoonhoud, er zijn afvalzakjes aanwezig. Glas en warme snacks zijn niet toegestaan.

 • Alcoholgebruik is toegestaan. Houdt wel altijd rekening met anderen en eventuele wagenziekte en misselijkheid.

 • Soft- en harddrugs zijn verboden. De politie kan hierop controles uitvoeren. Breng jezelf en je medereizigers dus niet in de problemen. 


What is the bus trip like?


The journey is as follows:

 • Load your luggage first. This is done in the back of the bus and in most cases you will be assisted by the driver.

 • You check in with the tour guide. They will welcome you at the door halfway the bus (not in the front). Print your ticket or save it in your phone.

 • Choose your place on the bus together with your friends. If there are reserved seats, this will be indicated on the bus. Do not leave the bus immediately after check-in.

 • Usually there are breaks. Due to the Driving Time Act, the driver is also obliged to take them. This is always strictly followed. Make sure you keep an eye on the time during the break and do not unnecessarily delay the journey.

 • It is allowed to bring food and drinks, this is not for sale on the bus. Make sure you keep the bus clean, there are garbage bags available. Glass and hot snacks are not allowed.

 • Alcohol consumption is allowed. Always take into account other people and possible car sickness and nausea.

 • Soft and hard drugs are forbidden. The police can carry out checks on them. So don't get yourself and your fellow travellers into trouble.