In de vertrekschema's op de website staat altijd een duidelijke indicatie van de vertrektijd en aankomsttijd. Per mail ontvang je de definitieve vertrektijden ongeveer een week voor vertrek.


Wees op tijd!

  • Meerdaags festival: 30 minuten voor vertrek. 

  • Eendaags festival: 15 minuten voor vertrek.

De bussen kunnen uiteraard niet wachten. We proberen bij ieder festival op tijd aan te komen, zodat je de beste campingplekjes kunt bemachtigen. De verkeerssituatie is altijd van invloed op de aankomsttijd. In de bus krijg je regelmatig een update.


Reisduur

Er is een vuistregel om in te schatten hoelang je met ons onderweg bent: circa 80 minuten rijden per 100 km, incl. pauzes. Maar je kunt ook altijd even Google Maps checken, tel er dan wel circa 20% bij op, want we reizen met de bus.


What are my departure and arrival times?


The departure tables on the website are always a good indication of the departure and arrival times. You will receive an email with the definite departure times around a week before departure. 


Be on time!

  • Multi-day festival: 30 minutes before the departure time

  • One-day festival: 15 minutes before the departure time


Of course, the buses cannot wait. We always try to arrive at the festival on time so you can get the best spots at the camping. The traffic always has an influence on the arrival time. You will regularly get an update about this during the trip.


Travel time

There is a rule of thumb to estimate how long you are travelling with us: about 80 minutes drive per 100 km, including breaks. But you can always check Google Maps, add about 20%, because we travel by bus.