Per email ontvang je circa een week van te voren de definitieve reisinformatie.


Op deze veelgestelde vragen pagina kun je al veel informatie vinden over je reis. Lees dit alvast door. We kunnen je pas kort voor vertrek informeren over de definitieve vertrektijden en -plaatsen. Dit omdat in veel gevallen de routes pas een week voor vertrek definitief gemaakt kunnen worden en we de actuele verkeerssituatie dan pas kunnen beoordelen.


De vertrektijden op de website vormen altijd een goede indicatie.


When do I receive all travel details?


You will receive an email with definite travel information around a week before departure. 


You can already find a lot of information about your trip on this frequently asked questions page. Please read this in advance. We can only inform you about the final departure times and places shortly before departure. This is because in many cases the routes can only be finalized a week before departure and we can only assess the current traffic situation then.


The departure times on the website are always a good indication.